Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności w serwisie internetowym www.tubapay.pl

 1. Chronimy prywatność osób odwiedzających serwis internetowy www.tubapay.pl („Serwis”) zapewniając wymagane przez prawo środki bezpieczeństwa oraz inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeśli w związku z używaniem przez Ciebie Serwisu prosimy Cię o podanie nam danych osobowych, administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Bacca sp. z o.o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa („Bacca”).
 2. Użytkownicy Serwisu podają swoje dane osobowe dobrowolnie i udostępniają w Serwisie wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia usług Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody wysyłając wiadomość na adres hej@tubapay.pl z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przechowywane przez Bacca dłużej niż to konieczne w celu świadczenia poszczególnych usług Serwisu bądź dłużej niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów.
 4. Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw Użytkowników.
 5. Użytkownicy mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ponadto Użytkownicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Bacca nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach Serwisu. Bacca zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi na stronach, do których linki znajdują się na stronach Serwisu, gdyż to dostawcy tych serwisów będą administratorami Twoich danych osobowych.
 7. Jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na stronie internetowej www.tubapay.pl, bądź korzystania z usług Bacca, prosimy przesyłać na adres mailowy: hej@tubapay.pl z dopiskiem „serwis internetowy TubaPay”.
 8. Dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk. Statystyki te pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników (patrz też Polityka Cookies).
 9. Bacca wykorzystuje logi systemowe, takie jak adres IP z jakiego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Logi nie służą identyfikacji Użytkowników Serwisu. Dzięki informacjom uzyskanym dzięki logom TubaPay może dopasować zawartość stron Serwisu do zainteresowań Użytkowników. Te informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika.
 10. Dane wpisywane przez Użytkowników w formularzach online dostępnych na stronach Serwisu chronione są poprzez szyfrowanie za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bacca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione przez niego komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe.
 11. Bacca zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na stronach Serwisu.